Font Viva

Font Viva

Foto: Miquel Ferrà

La Font Viva la trobam al Torrent de sa Marina, poc després de la confluència de dos torrents impressionants: el Torrent des Lli i el Salt de Vistamar.
Aquesta és una zona rica en fonts ja que aprop del llit del Torrent des Lli en trobam quatre més, i en sentit hidrogràfic, la Font de Can Lluc, la Font Viva, la Font de Madò Francisca, la Font den Ferrer i la Font de Can Parròquia. Podreu veure-les a Fonts de Tramuntana.
Emperò, de les tres fonts, la Font Viva és la més cabalosa. Alimenta tota sa Marina o Port de Valldemossa, i en ple més d’agost, encara té sobrant. Rega una figuera i un bon redol d’herba sana-borda.

Cingle des Mardans

Cingle des Mardans

Foto: Miquel Ferrà

És curiós com les paraules amb un significat ben concret van caient en desús. En el cas de la pagesia n’hi ha moltíssimes, i el topònim que ens ocupa avui, n’és un cas ben concret. Avui empram la paraula XOT per referir-nos al mascle d’ovella que està destinat a la reproducció, quan ens hi podem referir de dues maneres diferents per no crear confusions, ja que un xot pot tenir diverses funcions o significats ( el xot passador, el xot de cordeta, el xot de llavor, l’anyell ).
Mardà ( o xot de llavor ) és la paraula per definir que el mascle d’ovella tenia la funció d’amarrir.
I vet aquí que, en aquest cingle els pagesos hi menaven els mardans per tenir-los allunyats de les ovelles durant cert temps, i així dur un ordre amb la nascuda d’anyells i anyelles. Situats aprop del Cingle dels Mardans, des del Salt de Vistamar, pensam que aquest era un lloc de difícil accés tant perquè hi baixassin ovelles com perquè els mascles en sortissin fàcilment i així tornar amb la guarda.