Torrent de les Agulles

Torrent de les Agulles - Cala Engossalba

Torrent de les Agulles

Foto: Biel Perelló

Cala Engossalba està formada per dues caletes de pedres. Totes dues són la sortida d’un torrent o canal. La caleta que es troba més al sud de Cala Engossalba és la desembocadura del Torrent de les Agulles, la de la imatge. La de més al nord és la sortida del Canal de Cala Engossalba.