L’Estret de Bóquer o els Penyals de Bóquer

L'Estret de Bóquer o els Penyals de Bóquer

Foto: Sebastià Bota

Fa més de 4 mil anys, als costers del Cavall Bernat, hi hagué una població prerromana coneguda amb els noms de Boccoris, Bocchorum o Bocchor. Segurament, aquests antics pobladors varen trobar el lloc estratègic i especial, com ho és encara ara.
Justament, després de l’Estret o dels Penyals de Bóquer podem intuïr que la Vall de Bóquer es conreava fins gairebé el Coll del Moro, just abans de baixar cap a la mar. Però d’això no fa tants anys. Segurament, na Maria de Bóquer, font d’informació per a la recuperació dels topònims d’aquest indret, degué treballar, partir i gaudir d’aquests conreus.
Si ens centram en l’Estret de Bóquer, cal apuntar que aquest té un component artificial, ja que va ser eixamplat a força de barrobins, abans dels anys 60 del segle passat, afectant les dues parets que el conformen. Si bé n’Anglada Camarassa se sent atret per aquest lloc, i queda reflectit en la seva pintura, curiosament, el pintor argentí G. López Naguil, d’aquest fet, en deixa constància. L’artista coneix l’illa l’estiu del 1913, i a partir d’aleshores la visitarà sovint. Justament, en una d’aquestes altres visites, s’adonà que alguna cosa havia canviat del quadre que havia pintat anys enrera.

Estret II

Estret I

Aquests dos penyals són part d’un conjunt de penyals que hi ha entrant a la Vall de Bóquer, a davall del Penyal Roig. Tots plegats formen els Penyals de Bóquer.

Anuncis