La Clo i el Castellet de la Clo

El Castellet de la Clo

Foto: Joan Campomar Cerdà

Amb aquesta nova publicació començam una serie dedicada als topònims que agafen el nom de castell, castellot, castellet, udró …, els quals sovintejen en l’àmbit geogràfic de la nostra illa i més concretament a la Serra de Tramuntana. Les característiques de la roca calcàrea juntament amb l’erosió de la mateixa a causa de vent, pluja i, en aquest cas també la mar, fan que aquestes formes siguin, adès i ara, capricioses.
L’altra curiositat és el nom d’aquest indret. La Clo és un lloc conegut pels mariners que es troba entre aquest castellet i la Creveta, el famós mirador. De totes maneres, la part cap a terra del mateix lloc és un petit comellar que, com que es troba entre parets naturals ( la Penya del Migdia i la Creveta ) podria haver rebut el nom de “clova” o “closa”, i que per qüetions de parla hagi derivat a la Clo. Ens poden servir d’exemples, primer, la Coma Clova, a la zona de s’Esclop, i, segon, el conegut indret a Ariant amb el nom de La Malè, probablement derivat de “malesa”, per descriure un troç de terra sense conrar.
Per tant, Castellet de la Clo, perquè agafa el nom d’un lloc important que té aprop: la Clo.

La-Clo_b

La Clo i el Castellet

Foto: Joan Campomar Taura

Anuncis