L’Altar den Vaquer

altar

Foto: Joan Campomar Cerdà

altar 2

Per tenir una petita noció de les dimensions d’aquesta formació, a la imatge podem observar la presència d’una persona a la part superior de l’Altar.

Foto: Amador Magraner Martínez

Al Morro de Bóquer, això és al Cavall Bernat de Cala Sant Vicenç, hi trobam tres topònims ben coneguts: la Punta Troneta, la Cova de l’Aragonès i l’Altar den Vaquer. Aquest últim dona nom a una formació geològica de característiques singulars:
Es tracta d’una platja “aixecada” (situada ara molt per sobre del nivell de la mar actual) que es va formar al Miocè Inferior (al burdigalià) –quan es va formar la Serra de Tramuntana aquesta encara no existia-. La platja és anterior a la tectònica de la zona i va quedar “pinçada” posteriorment sota l’encavalcament del Cavall Bernat, es va aixecar amb ell.
Aquesta platja fossilitzada no té res a veure amb les de marès que es troben a altres indrets de Mallorca, que quedaren en forma de roca amb la baixada del nivell de la mar i que pertanyen a una època geològica molt més recent (Quaternari).

Agraïments: A Damià Perelló, per la bona interpretació que ha fet de la formació. Al “Patró” Amador Magraner, qui amb una embarcació de 44 peus me va deixar als peus de l’Altar. I a Biel Perelló, qui fa que cada entrada d’aquest bloc quedi digne i seriosa.

Coordenades: UTM 31 S 508371.15 E 4420593.53 N Dec.: Lat. 39º 56.124’N Lon. 3º 5.873′ E

Anuncis