Es Corral de ses Cabres

Corral 2

Vista del Corral de ses Cabres amb els seus dos compartiments

Corral de les Cabres

Detall de l’arrassant que conforma la Paret Cabrera

Fotos: Joan Campomar Cerdà

Son Fortesa, de Puigpunyent, és una de les possessions més impressionants del sud-oest de la Serra de Tramuntana. Dins ella, la finca de Sa Muntanya ens fa pensar amb la gran activitat que hi devia haver altre temps: el gran aljub de darrera la casa, Sa Teulera Vella i Es Corral de ses Cabres són construccions que poden corroborar l’envergadura d’aquestes tasques.

Una de les caractéristiques que criden més l’atenció del Corral de ses Cabres és la manera amb què l’arrassant culmina la darrera fila de pedres; i és que és una paret cabrera de llibre! Aquests tipus de parets tenen la particularitat que les pedres de l’arrassant sobresurten en relació a la resta de paret, d’aquesta manera el bestiar no la podia saltar.

De parets cabreres en podem trobar moltes en tota l’illa, emperò crec que podem destacar primer, la Paret Cabrera ( i que és un topònim!!! ) que hi ha entre Na Freda de Morei i es Porrassar, a la Serra de Llevant; en segon lloc, la paret cabrera del Coll de Míner, i que divideix Fartàritx den Vila i del Racó amb Míner Gran; i com a tercer exemple, la que fa partió entre l’Ofre i Comassema i que travessa Torrent i Camí des Barrancons.

A part de les parets cabreres, segurament hom en pot conèixer d’altres com, la paret d’esquena d’ase o d’esquenadà – en aquest cas se suprimeix la darrera sil·laba de sonoritat neutre com en els casos de La Malè ( de malesa ) o de La Clò ( de closa o clova ) però pensam que es tracta del mateix tipus de paret -, la part superior de la qual prèn forma triangular; i, la paret d’esquena de verro, la part superior de la qual és rodona, molt utilitzada com a paret decorativa sobretot a Menorca.

Empero l’argot emprat per referir-se  a les eines i las elements que conformen la paret no és tan conegut, i aquest és el moment per oferir-ne una breu relació:

  • reble: pedres de petit tamany que s’utilitzen per omplir l’inerior de la paret.
  • matacans: són pedres más grans que el reble però més petites que les pedres que vestirán la paret: també s’utilitzen per omplir.
  • ganyes: els buits que hi ha a l’interior de les pedres vistes és coneix amb aquest nom. Les ganyes s’omplen de reble.
  • igualada: es tracta de la penúltima fila. Aquesta fila manté el mateix nivell.
  • arrassant: és la darrera fila. La junta que hi ha entre la igualada i l’arrassant se sol veure ben recta.
  • capginya: columna de pedres de la mateixa mida col·locades per vestir la paret i que la divideix en trams quan aquesta és llarga. La funció d’una capginya és la d’ésser una part més estable i evitar esbaldrecs grossos.
  • cantonera: poden ser els cantons del final de la paret o els d’un portell. S’utilitzaven pedres més grosses per fer fort i perquè estèticament feien més planta.

Les eines del marger que són moltes, de gran diversitat i de noms ben curiosos com civera, perpal, perpalina, manuella, tasconera, picassa, picassó, càvec, martells de punta i de tall, martell de picar esquerda …, posen de manifest que ens trobam davant un ofici de gran admiració tant pel resultat final com per la seva duresa.

A part de la paret, la pedra en sec s’utilitza per fer marges, camins, pujadors, barraques de roter i de carboner, forns de carboner i forns de calç.

A les possessions importants, a vegades,  dels grans margers en feien sel·lecció.  A principis de s. XX,  dos  dels bons en l’ofici es disputaren la feina a la important possessió de Formentor. En Toni Xumet i en Martí Campomar – Vaja -, eren parents, i conten que, agradant més en Martí “Vaja”,  escolliren a Toni Xumet pel fet de saber lletra.

Agraïments: A Joan Buades “Reiet”, bon i jove marger, per la informació que m’ha facilitat. I al meu pare, per la seva memòria.

Coordenades: Lat.: N 39º 38.255 Lon.: E 2º 30.327