El Genetar d’Albeguins

Genetà d'Albeguins

Foto: Sebastià Bota

Aquest és el nom que reb el caire d’Albeguins. Tot i que amb la forma del parlar diferenciat se’l coneix com ” U Genetar d’Ubeguins “.

Orientat a ponent, aquets caire és ben característic tant per la seva vegetació com per les formacions de la mateixa roca. Pel que fa al primer aspecte, la vegetació, al mateix caire hi trobam alzines, ullastres, figueres de moro, mates, lletrades,… La roca és curiosa per la quantitat de petites formacions que s’hi donen: alguns degotissos en forma d’estalactites, alguns vermells, i petites coves. Pensam que aquestes són les que han pogut donar lloc al topònim, ja que “genetar” ve de geneta, aquest conegut animal, com a felí, tan temut pels pagesos. Segurament aquestes devien tenir el cau dins les coves a què ens referíem fa un moment.

Anuncis