Camí dels Moliners

Camí dels Moliners

Foto: Joan Campomar Cerdà

Una de les grans finques del terme de Pollença, és sense cap mena de dubte, Fartàritx. A l’altiplà qe va desde davall la Cuculla de Fartàritx fins a la vertent NE del Puig Tomir hi trobam els quatre Fartàritx: Fartàritx den Roig, Fartàritx Gran, den Vila i del Racó.
En aquestes quatre possessions hi trobam conradís, muntanya, fonts, passos, i amb tot això una gran riquesa toponímica.
De moment, als Fartàritx, no tenim problemes de pas. És per això que és un indret molt freqüentat per excursionistes. El camí de Can Huguet a Fartàritx Gran és molt transitat, igual com el que puja del Pujol a Fartàritx del Racó. Però, el camí que recuperam en aquesta entrada no és gaire conegut, per no dir gens. Es tracta d’un camí que anava dels Rafals, a la Vall de Colonya, fins a can Llobera, a la Vall den March. Un camí que empraven els antics pagesos per anar a molra a Can Llobera, d’aquí el nom del camí dels Moliners. De passada, en aquest tram de camí que hem marcat, hi trobam dos rotlos de sitja molt ben definits, i no ens ha d’extranyar, ja que en aquestes contrades, més concretatment a la cara NO de la Serra de la Coma, hi trobam un lloc conegut com els Rotlos, petits rotlos de sitja.

Anuncis

Les Voltetes de Ses Marsesques

Voltetes 2

Foto: Joan Campomar Cerdà

Les Voltetes de Ses Marsesques

Foto: Miquel Ferrà

A la partió de Mossa i Femenia Vell, a la part septentrional del Puig Caragoler de Femenia, i més concretament davall la Tossa Alta, hi trobam les Voltetes de Ses Marsesques. Un camí construït a un petit comellar, de fort desnivell, que anava del Pla de Ses Marsesques fins al Pla de s’Argilota, aquest darrer a la falda del Puig Caragoler, un pla que encara ara s’utilitza per al conreu.
Realment, Ses Marsesques dóna nom a un petit racó de la ribera de tramuntana, en què hi extreien marès. Probablement el topònim vengui de “maresesques”, de marès, i no de “mars fresques”, com han apuntat alguns. Damunt d’aquest lloc, a uns 200 metres d’altura hi trobam un gran pla, el Pla de Ses Marsesques. Es probable que l’activitat als voltants d’aquest Pla, i la construcció d’aquest camí, estigui relacionada amb l’elaboració de carbó, el contraban, i l’arreplegada d’ovelles.
Les Voltetes de Ses Marsesques están formades per una dotzena de paretetes de pedra, aproximadament, amb forma de ziga-zaga, les quals formen un camí, a trossos empedrat.


Mostra Voltetes de Ses Marsesques en un mapa més