La Torre de Lluc – Cala es Codolar

la Torre de Lluc - Cala es Codolar

Construïda l’any 1606, situada entre Cala Mitjana o Cala Porxo i Cala es Codolar, a 239 metres d’altura, és una de les torres d’Escorca que pitjor es conserva. Abaix, Cala es Codolar.

Foto: Miquel Ferrà